راهنمای متقاضیان فراخوان گرنت مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

۳۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۲ اخبار و رویدادها
راهنمای متقاضیان فراخوان گرنت مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) منتشر شد

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور شرایط و ضوابط عمومی شرکت در فراخوان طرح های پژوهشی مشترک پژوهشگران صندوق و نیماد منتشر شد.

بنا بر این گزارش فراخوان طرح های پژوهشی مشترک صندوق و نیماد در راستای رفع برخی نیازهای جامعه علمی کشور بالاخص جامعه پزشکی اعلام شده است که در این فراخوان یک پیشنهادیه تحقیق «نیاز محور» بر اساس حیطه های تحقیقات زیر تهیه و ارسال می شود. این فراخوان در دو مرحله غربالگری (پروپوزال اولیه) و داوری کامل (پروپوزال کامل) صورت می پذیرد.

حمایت مالی فراخوان:

سقف حمایت هر یک از دو نهاد صندوق و نیماد از پروپوزال‌های مصوب حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال (هر کدام) و مجموع ۶,۰۰۰ میلیون ریال است.

حیطه های پژوهش در این فراخوان:

۱. پژوهش های حوزه فراورده‌های سلامت محور (دارو، کاشتنی ها، تجهیزات پزشکی، ابزارهای تشخیص، بیوسنسورها، میکروروبات، بیونیک و پوشیدنی ها)

.۲ استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، ابرداده‌ها، در تشخیص، پیشگیری و درمان بیمارها

.۳ آلاینده‌های محیط زیستی (شناسایی / ارزیابی اثرات / کنترل آلاینده‌ها)

.۴ بایو متریال در پزشکی و مهندسی بافت، پرینتر، جوهرهای زیستی و محصولات سه بعدی

.۵ بهداشت مواد غذایی و پروبیوتیک

در این فراخوان پیش پروپوزال به صورت مشترک توسط دو محقق اصلی («عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی غیر علوم پزشکی» و «عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی زیر مجموعه وزارت بهداشت») تهیه می شود که هر پژوهشگر به صورت مستقل در سامانه های پژوهشی صندوق و نیماد آنرا بارگذاری می کنند (تیم پژوهشی الف در سامانه صندوق و تیم پژوهشی ب در سامانه نیماد) برخی از نکات ضروری و شرایط عمومی فراخوان به شرح زیر است.

 • ساختار حمایتی فراخوان

حامی پژوهش و طرف قرارداد مجری اصلی

متقاضی اصلی ( PI )

سقف حمایت

هزینه‌های مورد حمایت

تیم پژوهشی الف

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF )

عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی غیر علوم پزشکی

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس جدول ۲

تیم پژوهشی ب

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد)

عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی زیر مجموعه وزارت بهداشت

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس ضوابط نیماد (لینک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱

شرایط عمومی فراخوان

آن دسته از طرح‌های پیشنهادی که امکان اجرای آن بدون مشارکت تیم‌های پژوهشی «الف» و «ب» فراهم باشد، در اولویت حمایت فراخوان قرار نخواهند گرفت. ضرورت وجود همکار تیم های پژوهشی الف و ب و نیز ارزش افزوده این همکاری، می‌بایستی توجیه شود.

 • حداقل مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان یک سال، و حداکثر مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان سه سال می‌باشد.
 • هزینه‌های مورد حمایت صندوق در این فراخوان بر اساس جدول۲ می باشد.
 • جدول هزینه مورد حمایت تیم پژوهشی الف
  • هزینه مواد اولیه مصرفی،
  • هزینه خدمات آزمایشگاهی،
  • هزینه سفر و حمل و نقل
  • هزینه نیروی انسانی
  • هزینه تجهیزات مصرفی *
  • حداکثر ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰ ریال
  • میزان مبلغ مصوب براساس نظر داوران و کمیته تخصصی صندوق خواهد بود
  • پژوهشگر پسادکتری **
  • ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
   
  • پژوهشگر رساله دکتری
  • ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
   
  • جمع سقف میزان حمایت ***
  • ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • جدول شماره ۲

* هزینه خرید تجهیزات غیر مصرفی مشمول چتر حمایتی صندوق نیست.

** با توجه به اهمیت حمایت از پژوهشگران جوان (پژوهشگران پسادکترا و دانشجویان دکترا)، بخشی از هزینه نیروی انسانی در این فراخوان به صورت مستقل به دو پژوهشگر جوان تعلق می‌گیرد. در این فراخوان، صندوق برای هر طرح حداکثر یک پژوهشگر پسادکترا و یک دانشجوی دکترا به عنوان همکار به صورت مستقیم مورد حمایت قرارخواهد داد. حق الزحمه این افراد به ترتیب ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

یادآور می شود پژوهشگر اصلی ( PI ) در پیشنهادیه خود دو پژوهشگر جوان (یک پسادکتری و یک رساله دکتری) را لحاظ نماید و در صورت تصویب طرح دسترسی از سوی صندوق به این پژوهشگران داده خواهد شد که پیشنهادیه مصوب را در بخش های پسا دکتری و رساله دکتری مرتبط به فراخوان بارگذاری نمایند. پس از ارسال پسا و رساله مرتبط با طرح' سه تفاهم نامه همکاری به امضاء خواهد رسید.

 1. تفاهم نامه با پژوهشگر اصلی ( PI ) (حداکثر اعتبار مصوب ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 2. تفاهم نامه با پژوهشگر پسادکتری و با مسولیت پژوهشگر اصلی ( PI )(میزان حمایت ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 3. تفاهم نامه با پژوهشگر رساله دکتری با راهنمایی پژوهشگر اصلی ( PI ) (میزان حمایت ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

*** در صورتی که پژوهشگر اصلی ( PI ) دو پژوهشگر جوان را نتواند به عنوان همکار معرفی کند حداکثر اعتبار مصوب ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد بود.

 • پیش پروپوزال می‌بایست در فرم مخصوصی که برای این فراخوان طراحی شده است تکمیل شود و از آن الگو پیروی نمایید. (پیش پروپوزال را از اینجا دریافت کنید.) پیش پروپوزال‌هایی که در قالبی غیر از فرم مخصوص فراخوان تکمیل گردند، وارد مرحله داوری نخواهند شد. فرم پیش پروپوزال به زبان انگلیسی تکمیل شود. به فرم های که به زبان فارسی پر شده باشند ترتیب اثر داده نمی شود.
 • فرم تکمیل‌شده پیش پروپوزال می‌بایست از طریق پروفایل پژوهشگر اصلی ( PI ) طرح در سامانه مدیریت پژوهش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( rtms.insf.org ) بارگذاری شود.
 • متقاضی اصلی صندوق و متقاضی اصلی نیماد باید یک فرم پیش پروپوزال واحد شامل اطلاعات یکسان را تکمیل کرده و برای صندوق و نیماد ارسال نمایند. مغایرت در اطلاعات ارسال شده به صندوق و نیماد می تواند منجر به رد شدن پیش پروپوزال شود.
 • تعداد کلمات پیش پروپوزال نباید از چارچوب اعلام شده در فرم خام عدول کند.
 • خلاصه / چکیده طرح (proposal abstract) که در بخش آن‌لاین سامانه است می‌بایست به گونه‌ای تهیه شود که بتواند انعکاس درستی از محتوای کل طرح باشد. یکی از مهارت‌های یک محقق واقعی نگارش خلاصه‌ای ساده، شفاف، دقیق و جامع از محتوای یک کار علمی است. چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی است. لازم به ذکر است حداقل / حداکثر تعداد کلمات در چکیده فارسی ۵۰۰ و ۷۰۰ و در چکیده انگلیسی ۴۰۰ و ۵۰۰ کلمه است.
 • راهنمای متقاضیان مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) اینجا در دسترس است


نظر شما :