انعقاد متمم تفاهم نامه همکاری صندوق و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان

۱۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۸ اخبار و رویدادها
متمم تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری، بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان به امضا روسای صندوق و دانشگاه رسید.
انعقاد متمم تفاهم نامه همکاری صندوق و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور‌‌‌‌‌‌‌ به موجب این متمم، حمایت از ۱۵ طرح تحقیقاتی، ۱۵ طرح تحقیقاتی پسا دکتری و ۱۵ رساله دکتری در راستای سیاست ها، ضوابط و اولویت های تحقیقاتی صندوق به موضوعات مورد حمایت موضوع تفاهم نامه قبلی که حمایت از ۱۵ طرح تحقیقاتی پسا دکتری بوده است، اضافه می شود.

بر اساس انعقاد متمم تفاهم نامه فوق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان تا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارد تا پیشنهادیه های پژوهشی خود را منطبق با برنامه زمانی فراخوان های سالیانه کارگروه های صندوق جهت دریافت حمایت به سامانه مدیریت پژوهش کایپر ارسال نماید.

کلید واژه ها: تفاهم نامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور فراخوان کارگروه های صندوق


نظر شما :