مطالب مرتبط با کلید واژه

نانوذرات


برداشت بهینه نفت و جلوگیری از هدررفت انرژی

برداشت بهینه نفت و جلوگیری از هدررفت انرژی

«بررسی تأثیر نانوذرات اصلاح‌شده در میان - رویه امولسیون آب و هیدرو کربن جهت بهینه‌سازی سیلاب‌زنی در ازدیاد برداشت نفت» عنوان طرح پژوهشی علیمراد رشیدی خوش‌صحبت عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه صنعت نفت است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران این طرح را به پایان رسانده است.

ادامه مطلب
نانو حامل دارورسان برای کاهش عوارض داروهای درمان سرطان
توسط محقق حوزه داروسازی انجام شد؛

نانو حامل دارورسان برای کاهش عوارض داروهای درمان سرطان

«تهیه و ارزیابی in-vitro و in-vivo نانوذرات مزوحفره سیلیکا به عنوان نانوحامل دارورسان جهت عبور متوتروکسات از سد خونی-مغزی» عنوان طرح پسادکتری نسیم شادمانی پاسکیابی است که مهرداد حمیدی به عنوان استاد راهنما در آن فعالیت داشته و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب
کاهش عوارض بیماری روماتیسم با نانو داروها
توسط محقق شیمی انجام شد؛

کاهش عوارض بیماری روماتیسم با نانو داروها

«سنتز و شناسایی نانوسامانه هسته- پوسته بر پایه صمغ‌های طبیعی و شبکه پلی فنول (تانیک اسید)-طلا و ارزیابی کارایی آن بر سلول‌های مدل آرتریت روماتوئید» عنوان طرحی است که پرستو کشتی آرا در قالب رساله‌دکتری با راهنمایی حسن حدادزاده به پایان رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب