مطالب مرتبط با کلید واژه

بدن


فراخوان همکاری برای «طراحی و توسعه برد بیوالکتریک دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی»
در قالب اولین فراخوان پژوهش‌های عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد؛

فراخوان همکاری برای «طراحی و توسعه برد بیوالکتریک دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی»

بنیاد ملی علم ایران در راستای مأموریت‌گرا‌شدن پژوهش‌ها و حمایت از طرح‌های پژوهشی که به فناوری روز دنیا می‌پردازد و می‌تواند باری از دوش صنعتگران کشور بردارد، فراخوان‌هایی را با عنوان برنامه حمایت از پژوهش عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر می‌کند.«طراحی و توسعه برد بیوالکتریک دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی» به عنوان اولین فراخوان در این برنامه، برای شرکت دانش‌بنیان متقاضی برد بیوالکتریک، منتشر می‌شود و متقاضیان تا ۳۱ شهریورماه برای ثبت نام مهلت دارند.

ادامه مطلب