مطالب مرتبط با کلید واژه

کلید کوانتومی


فراخوان برنامه شتاب دهی به پژوهش‌های علوم و فناوری‌های کوانتومی تمدید شد
با توجه به استقبال متقاضیان تا ۱۵ مرداد ماه تمدید شد؛

فراخوان برنامه شتاب دهی به پژوهش‌های علوم و فناوری‌های کوانتومی تمدید شد

برنامه شتاب دهی به پژوهش‌های کوانتوم در «بنیاد ملی علم ایران» به منظور تشویق پژوهشگران داخلی تدوین شده است و متقاضیان از ۱۵ خرداد ماه تا ۳۱ تیرماه برای شرکت در این فراخوان فرصت داشتند. با توجه به استقبال متقاضیان این فراخوان تا ۱۵ مرداد ماه تمدید شد.

ادامه مطلب