مطالب مرتبط با کلید واژه

افسردگی موش


داروهای افسردگی زیر ذره‌بین محققان ایرانی

داروهای افسردگی زیر ذره‌بین محققان ایرانی

«بررسی تأثیر آریپیپرازول بر بیان ژن CACNA۱C (کدکننده کانال کلسیمی نوع Ca v۱.۲)، در مدل افسردگی موش صحرایی نر» عنوان طرحی است سمیه دشتی در قالب رساله دکتری با راهنمایی آرزو نهاوندی انجام داده است و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز از آن حمایت کرده است.

ادامه مطلب