مطالب مرتبط با کلید واژه

توسعه


استفاده از داده‌های سنجش از دور برای مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های خورشیدی
توسط محقق حوزه جغرافیا انجام شد؛

استفاده از داده‌های سنجش از دور برای مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های خورشیدی

«واکاوی زمانی و مکانی آلبدوی ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور» عنوان رساله دکتری‌ امیدرضا کفایت‌مطلق است که با راهنمایی محمود خسروی و حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب
لزوم توسعه شهری بر مبنای اصول معماری ایرانی اسلامی
محقق حوزه جغرافیا مطرح کرد؛

لزوم توسعه شهری بر مبنای اصول معماری ایرانی اسلامی

«تحلیل وارزیابی انطباق طرح‌های توسعه شهری با اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)» عنوان طرح کیمیا قاسمی است که در قالب پسادکتری و با راهنمایی مصطفی بهزادفر و حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب