مطالب مرتبط با کلید واژه

درخواست


فراخوان مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف - بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از دوره‌های پسادکتری تحقیقات بنیادی
با توجه به درخواست متقاضیان تمدید شد؛

فراخوان مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف - بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از دوره‌های پسادکتری تحقیقات بنیادی

مهلت این فراخوان که سابق بر این تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ بود؛ با توجه به درخواست و استقبال پژوهشگران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۰ ام شهریور ماه تمدید شد.

ادامه مطلب