مطالب مرتبط با کلید واژه

لاستیک


بررسی لاستیک‌های تولیدی کشور به منظور افزایش کارایی و طول عمر
توسط محقق شیمی انجام شد؛

بررسی لاستیک‌های تولیدی کشور به منظور افزایش کارایی و طول عمر

ارتقاء آب گریزی و روغن دوستی لاستیک نیتریله (NBR) واپخت شده به منظور افزایش قابلیت جذب مواد نفتی عنوان طرحی است که رضا قمر پور در قالب رساله دکتری و با راهنمایی مسعود جمشیدی به انجام رسانده و از حمایت صندوق نیز برخوردار شده است.

ادامه مطلب