مطالب مرتبط با کلید واژه

دوری


نوآوری در استفاده از ریزالور در صنعت برق منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود
پژوهشگر حوزه برق:

نوآوری در استفاده از ریزالور در صنعت برق منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود

طراحی بهینه و ساخت ریزالور چند دوری، عنوان طرحی است که حمید صانعی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی زهرا نصیری قیداری در سامانه صندوق به ثبت رسانده و از حمایت‌های این نهاد برای انجام این طرح استفاده کرده است.

ادامه مطلب