مطالب مرتبط با کلید واژه

برق


استفاده از پیل سوختی برای تأمین برق منازل مسکونی

استفاده از پیل سوختی برای تأمین برق منازل مسکونی

«افزایش فاکتور ظرفیت نیروگاه بادی با تولید هم‌زمان هیدروژن از انرژی بادی و بهره‌گیری آن در سیکل ترکیبی بادی-پیل سوختی» عنوان طرح علیرضا زاهدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب
بررسی شبکه توزیع برق و بهبود عملکرد آن در دستور کار محققان

بررسی شبکه توزیع برق و بهبود عملکرد آن در دستور کار محققان

«حذف بار گسترده در مواجهه با پدیده بازیابی تاخیری ولتاژ ناشی از خطا» عنوان طرحی است که مهدی قطبی ملکی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی رضا محمدی به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب
نوآوری در استفاده از ریزالور در صنعت برق منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود
پژوهشگر حوزه برق:

نوآوری در استفاده از ریزالور در صنعت برق منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود

طراحی بهینه و ساخت ریزالور چند دوری، عنوان طرحی است که حمید صانعی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی زهرا نصیری قیداری در سامانه صندوق به ثبت رسانده و از حمایت‌های این نهاد برای انجام این طرح استفاده کرده است.

ادامه مطلب