مطالب مرتبط با کلید واژه

عفونت قارچی


ترکیب نانو فلز با دارو‌های ضدقارچ، روش درمان جایگزین عفونت‌های قارچی
پژوهشگر حوزه پزشکی مطرح کرد؛

ترکیب نانو فلز با دارو‌های ضدقارچ، روش درمان جایگزین عفونت‌های قارچی

«سنتز و تعیین خصوصیات نانو پارتیکل‌های آهن متصل شده به داروی ضد قارچ آمفوتریسین ب و تعیین فعالیت ضد قارچی آنها» عنوان طرحی است که زهرا زارع شهر آبادی در قالب پسادکتری به انجام رسانده و مورد حمایت صندوق نیز قرار گرفته است.

ادامه مطلب