مطالب مرتبط با کلید واژه

ماشین


کمک به شناسایی رخداد‌های غیرطبیعی با بررسی تصاویر سه بعدی از رفتار انسان
توسط پژوهشگر حوزه برق انجام شد؛

کمک به شناسایی رخداد‌های غیرطبیعی با بررسی تصاویر سه بعدی از رفتار انسان

تشخیص حرکت انسان و بررسی رفتار آن در تصاویر ویدیویی سه بعدی برای شناسایی رخداد‌های غیرطبیعی عنوان طرحی است که نرجس الهدی محمد‌زاده آن را با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به انجام رسانده است.

ادامه مطلب