مطالب مرتبط با کلید واژه

فراخوان مشترک


حمایت ۱۶ میلیارد تومانی بنیاد ملی علم ایران از ۳۸ طرح مشترک با چین
بیگی خبر داد؛

حمایت ۱۶ میلیارد تومانی بنیاد ملی علم ایران از ۳۸ طرح مشترک با چین

مسئول روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورگفت: در ۷ دوره گذشته فراخوان پژوهشی راه ابریشم، بالغ بر۴۰۰ طرح پژوهشی به سامانه ارسال شده که ۳۸ طرح تصویب شده که خوشبختانه ۲ مورد به نتیجه رسیده و باقی پروژه‌ها در حال اجراست و ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این طرح‌ها تخصیص داده شده بود. همچنین، ۲۰کارگاه مشترک برای برگزاری مورد حمایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب