مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته تخصصی


افزایش چشمگیر اعتبار حمایتی طرح‌های پژوهشی، رساله و پسا دکتری
از سوی کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مصوب شد؛

افزایش چشمگیر اعتبار حمایتی طرح‌های پژوهشی، رساله و پسا دکتری

در نخستین نشست کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال جدید،در خصوص افزایش اعتبار پژوهشی تصمیم‌گیری شد و مقرر شد اعتبار پژوهشی در طرح‌های پژوهشی، رساله دکتری و پسا دکتری افزایش یابد که جزییات آن در نشست خبری با حضور اصحاب محترم رسانه اعلام خواهدشد.

ادامه مطلب
استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای توسعه عدالت پژوهشی
در ۲۰۴ جلسه کمیته تخصصی بررسی شد؛

استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای توسعه عدالت پژوهشی

دویست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صندوق با حضور اعضاء در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد و در این نشست، پس از تصویب ۴۳ پروژه تحقیقاتی به موضوع طرح‌های مشترک بین صندوق و دانشگاه‌هاو مراکز علمی سراسر کشور پرداخته شد.

ادامه مطلب