مطالب مرتبط با کلید واژه

آلاینده های آب


حذف آلاینده‌های زیست محیطی در اولویت تلاش محققان
در گفت‌وگو با پژوهشگر شیمی مطرح شد؛

حذف آلاینده‌های زیست محیطی در اولویت تلاش محققان

«سنتز و شناسایی ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی حاوی پلی اکسومتالات‌های مختلف و کاربرد آن‌ها در حذف آلاینده‌های زیست محیطی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی و بررسی ارتباط فعالیت فوتو شیمیایی و خواص الکترونی» عنوان طرحی است که عزت رفیعی و همکارانش آن را با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به مرحله نهایی و ارائه رساندند.

ادامه مطلب