مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه کشاورزی


بررسی میزان استفاده آب در باغ انبه سیستان و بلوچستان
توسط پژوهشگر حوزه کشاورزی صورت گرفت؛

بررسی میزان استفاده آب در باغ انبه سیستان و بلوچستان

طرح مجتبی عباسیان با عنوان مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست ارزش‌گذاری آب در باغات انبه شهرستان چابهار در راستای رفع چالش‌های موجود در کشاورزی مورد حمایت صندوق قرار گرفت.

ادامه مطلب
موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان مشترک صندوق(INSF)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه کشاورزی و در زمینه حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا مؤسسات و مراکز استانی اعلام شد و متقاضیان از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ برای بررسی و ثبت پیشنهاده در سامانه صندوق مهلت دارند.

ادامه مطلب
اعلام چهارمین فراخوان کارگروه کشاورزی و علوم پایه

اعلام چهارمین فراخوان کارگروه کشاورزی و علوم پایه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بررسی ۴۰۰ طرح پژوهشی محققان کشور در سه فراخوان کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و کارگروه علوم و علوم زیستی را در دستور کار قرار داده است تا حمایت متوازن از محققان موجب سرعت بخشی به تحقق فعالیت های فناورانه شود.

ادامه مطلب