مطالب مرتبط با کلید واژه

کاهش نمک


سالم‌سازی همبرگر با کاهش سدیم
توسط محققان انجام شد؛

سالم‌سازی همبرگر با کاهش سدیم

«بهبود طعم شوری در همبرگر با تکنیک نوین تمایز طعم توسط امولسیون دوگانه آب در روغن در آب» عنوان طرحی است که محمدهادی اسکندری در قالب پسادکتری با راهنمایی هادی هاشمی گهرویی و حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب