مطالب مرتبط با کلید واژه

مهرتاب


تمدید فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد»
با توجه به درخواست محققان تمدید شد؛

تمدید فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد»

در راستای ارزیابی و بهبود تاب‌آوری شهرهای کشور، بنیاد ملی علم ایران (INSF) حمایت از تحقیقات «برنامه جامع تاب‌آوری شهری» را به عنوان یکی از «برنامه‌های جامع تحقیقاتی مرتبط با اقدامات سیاستی» در دستور کار خود قرار داده است. مهلت ارسال پیشنهاده برای این فراخوان که سابق بر این تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ بود، تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تمدید شد.

ادامه مطلب
برنامه کارگاه آشنایی با برنامه جامع و ابعاد مسئولیت‌های مهرتاب
ذیل فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد» اعلام شد؛

برنامه کارگاه آشنایی با برنامه جامع و ابعاد مسئولیت‌های مهرتاب

کارگاه مجازی آشنایی با برنامه جامع و ابعاد مسئولیت‌های مهرتاب ذیل فراخوان فردا یکشنبه ۲۷ اسفندماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب