مطالب مرتبط با کلید واژه

سقف حمایت‌


افزایش سقف حمایت‌های بنیادملی علم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳
در راستای حمایت هرچه بیشتر از پژوهشگران به تصویب رسید؛

افزایش سقف حمایت‌های بنیادملی علم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳

در راستای حمایت هرچه بیشتر از پژوهشگران سقف حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران برای سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری یافت و طی چند روز آینده نرخ‌های مصوب اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب