مطالب مرتبط با کلید واژه

اکسیدهای فریت نانوبلوری


حذف آلاینده‌های آلی با کمک علم فیزیک
توسط محقق حوزه فیزیک انجام شد؛

حذف آلاینده‌های آلی با کمک علم فیزیک

«ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی، مکانیکی و الکترومغناطیسی اکسیدهای فریت نانوبلوری برای امکان استفاده در کاربردهای کاتالیزوری، فوتوکاتالیستی و دی‌الکتریک» عنوان طرح پژوهشی احمد قلی‌زاده، دانشیار گروه فیزیک دانشگاه دامغان است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب