مطالب مرتبط با کلید واژه

تحلیل ارتعاشی سیستمی


حل چالش‌های ارتعاش سازه برای ایمنی در هنگام وقوع زلزله
توسط محقق حوزه مکانیک انجام شد؛

حل چالش‌های ارتعاش سازه برای ایمنی در هنگام وقوع زلزله

«تحلیل ارتعاشی سیستمی از ورق‌های موازی به طور الاستیک متصل‌به‌هم با استفاده از روش مربع‌سازی دیفرانسیلی» عنوان طرح پژوهشی علیرضا آریایی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب