مطالب مرتبط با کلید واژه

جوجه گوشتی آرین


کاهش استرس گرمایی در جوجه‌های گوشتی برای تولید محصولات بیشتر و با کیفیت‌تر
توسط محقق حوزه علوم دامی انجام می‌شود؛

کاهش استرس گرمایی در جوجه‌های گوشتی برای تولید محصولات بیشتر و با کیفیت‌تر

«دستیابی به دانش فنی تولید مکمل کاهنده استرس گرمایی با استفاده از برخی ویتامین‌ها، مواد معدنی، پلی‌فنول‌ها و پرویوتیک‌ها در جوجه‌هـای گوشتی آرین» عنوان طرح پسادکتری لیلی جمشیدی است که با راهنمایی سیدعبدالله حسینی در حال انجام آن است و بنیاد ملی علم ایران هم از انجام این طرح حمایت می‌کند.

ادامه مطلب