مطالب مرتبط با کلید واژه

فسفر


تولید کود فسفاته با فاضلاب
توسط محقق خاک‌شناسی انجام شد؛

تولید کود فسفاته با فاضلاب

«تولید استروویت در حضور بایوچار به‌عنوان کود آهسته رهش فسفاته از پساب و فاضلاب‌ها» عنوان طرح مرضیه پیری است که در قالب پسادکتری با راهنمایی ابراهیم سپهر و حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب