مطالب مرتبط با کلید واژه

مغناطیسی


حذف آلاینده‌های آلی با کمک علم فیزیک
توسط محقق حوزه فیزیک انجام شد؛

حذف آلاینده‌های آلی با کمک علم فیزیک

«ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی، مکانیکی و الکترومغناطیسی اکسیدهای فریت نانوبلوری برای امکان استفاده در کاربردهای کاتالیزوری، فوتوکاتالیستی و دی‌الکتریک» عنوان طرح پژوهشی احمد قلی‌زاده، دانشیار گروه فیزیک دانشگاه دامغان است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب