مطالب مرتبط با کلید واژه

پیشنهادیه


نتایج اولین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد علوم روسیه (RSF) اعلام شد

نتایج اولین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد علوم روسیه (RSF) اعلام شد

در این فراخوان از ۹۷ پیشنهادیه مشترک محققان ایرانی و روسی در سه زمینه علوم زیستی، علوم مواد و علوم سلامت پس از ارزیابی از سوی بنیاد ملی علم ایران و بنیاد علوم روسیه، تعداد ۱۵ طرح پذیرفته شده است.

ادامه مطلب