مطالب مرتبط با کلید واژه

ضد سرطان


سیستم‌های جدید دارورسانی به بیماران سرطانی در راهند
با تلاش محققان؛

سیستم‌های جدید دارورسانی به بیماران سرطانی در راهند

«تهیه و شناسایی سیستم‌های جدید دارورسانی بر پایه پلی‌ساکاریدها/چارچوب‌های آلی کووالانسی به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی» عنوان طرح پژوهشی حسن نمازی استاد دانشگاه تبریز است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب