مطالب مرتبط با کلید واژه

سلول خورشیدی


طراحی بهینه سلول‌های خورشیدی

طراحی بهینه سلول‌های خورشیدی

«سنتز و کاربرد مواد معدنی اسپینلی جهت ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ» عنوان طرح پژوهشی زهرا شریعتی‌نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب
سلول‌های خورشیدی نسل سوم در کشور جایگاه خود را پیدا می‌کنند؟

سلول‌های خورشیدی نسل سوم در کشور جایگاه خود را پیدا می‌کنند؟

«ساخت بومی اولین پنل ۱ کیلووات‌ساعت سلول‌های خورشیدی نسل سوم در کشور به عنوان منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر» عنوان طرح محمود صمدپور عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب