مطالب مرتبط با کلید واژه

تولید کننده انرژی


تلاش برای تحقق استفاده صد در صدی از انرژی تجدیدپذیر
توسط محقق فنی‌ومهندسی صورت‌گرفت؛

تلاش برای تحقق استفاده صد در صدی از انرژی تجدیدپذیر

«تکنولوژی انرژی تعاملی در مدرنیزه کردن شبکه‌های چند حاملی انرژی» عنوان رساله دکتری محمدرضا دانشور است که با راهنمایی بهنام محمدی ایواتلو و با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شده است.

ادامه مطلب