مطالب مرتبط با کلید واژه

صنعت کشاورزی


صنعت کشاورزی زیر ذره‌بین محققان

صنعت کشاورزی زیر ذره‌بین محققان

«طرح‌ریزی، ارزیابی و بهبود مدیریت بهره‌برداری و نگهداری-تعمیرات دارایی‌های فیزیکی در صنایع کشاورزی بر پایه مطالعات تجربی توسعه‌‌یافته» عنوان طرحی است که مهدی خجسته پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد راهنما در طرح پسادکتری حمزه سلطانعلی عباسکوهی با وی همکاری داشته است.

ادامه مطلب