مطالب مرتبط با کلید واژه

سلول بنیادی


ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی
توسط محققان بررسی شد؛

ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی

«انکپسوله نمودن سلول‌های بنیادی مزانشیمی ترابکولار حاوی miR-۷ با استفاده از سیستم میکروفلوئیدی با هدف ترمیم ضایعه نخاعی مدل کانتیوژن در موش صحرایی» عنوان طرحی است که پروین محمدی در قالب رساله دکتری با راهنمایی صمد ندری و حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب