مطالب مرتبط با کلید واژه

رودخانه قره‌سو کرمانشاه


بررسی «میکروپلاستیک‌ها» و ردپای این آلودگی‌ها در آبزیان
توسط محقق سم‌شناسی صورت گرفت؛

بررسی «میکروپلاستیک‌ها» و ردپای این آلودگی‌ها در آبزیان

«ارزیابی میکروپلاستیک‌های موجود در ماهی و تعیین سمیت ناشی از آن‌ها در رت: منطقه مطالعاتی، رودخانه قره‌سو کرمانشاه»عنوان طرح پوران مخدومی است که در قالب پسادکتری با راهنمایی مقداد پیرصاحب به انجام رسانده و از حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران در این راه بهره برده است.

ادامه مطلب