معرفی

«معرفی بنیاد ملی علم ایران»

بنیاد ملی علم ایران مؤسسه‌ای دولتی است که از سال ۱۳۸۲ با نام صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و با تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فعالیت خود را آغاز نمود. این بنیاد با رصد روند تحولات بین‌المللیِ عرصه علوم و فناوری، جهت دادن نیاز شتاب‌دهی به فعالیت های علمی و تحقیقاتی محققین و دانشمندان ایرانی در مسیر ارتقای ارزشمندی علم در جامعه، پیشبرد مرزهای دانش جهانی توسط دانشمندان ایرانی و نیز زمینه‌سازی خلق راه‌حل‌های بدیع برای مسائل کلان کشور را دنبال می کند.

در این راستا اصلی‌ترین رویکرد بنیاد، جلب مشارکت و توسعه شبکه پژوهشگران برای انجام پژوهش‌های ماموریت‌گرا و راه‌حل‌محور در حوزه دانش‌های جدید و فناوری‌های برافکن با هدف کمک به دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علم و فناوری است. مهمترین اولویت های برنامه‌ای بنیاد ملی علم ایران حمایت از پژوهش‌های علمی اولویت‌دار، اجرای برنامه‌های ترویج علم، اعطای کرسی‌های پژوهشی، توسعه نظام داوری پژوهش‌ها و تقویت زمینه‌های همکاری با نهاد‌های حامی پژوهش می باشد. لازم به ذکر است که به طور میانگین در ۵ سال اخیر سالانه حدود ۱۰۰۰ پژوهش از سراسر کشور در بنیاد تصویب شده و مورد حمایت قرار گرفته است.


لینک دانلود فایل