کارگروه علوم و معارف دینی

‌‌‌‌‌‌‌مشاهده روند گسترش روزافزون فعالیت‌های آکادمیک کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، این انتظار را ایجاد می‌ نماید که در ابعاد انسانی توسعه، شاهد تغییرات قابل توجه در کشور باشیم، اما تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی - ایرانی و دغدغه سیاست‌گذاران و صاحب نظران این حوزه که در اسناد بالادستی علم و فناوری کشور نیز بیان شده است، نشان می‌ دهد اقدامات انجام گرفته در مقایسه با نیازها و الزامات توسعه‌ ای و اهداف و اولویت‌ های نظام جمهوری اسلامی ناکافی است و توسعه پژوهش‌ های بنیادی و کاربردی در این حوزه از جمله ضرورت‌ های اساسی کشور است.

با عنایت به این مهم و نقش و جایگاه فرابخشی صندوق به عنوان «بنیاد ملی علم ایران» در سطح کشور، کارگروه معارف و علوم اسلامی به صورت یک کارگروه مستقل از علوم انسانی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ آغاز کرد. این کارگروه تخصصی، به منظور توسعه مطالعات و گسترش نهضت تولید علم، از طرح‌های تحقیقاتی در موضوعات مختلف پژوهشیِ مرتبط با این حوزه، حمایت می‌نماید.

اعضا این کارگروه از برجسته‌ترین استادان و هیأت علمی دانشگاه / پژوهشگاه‌های برتر کشور می‌باشند.

اعضا این کارگروه از برجسته‌ترین استادان و هیأت علمی دانشگاه / پژوهشگاه‌های برتر کشور می‌باشند.

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح پژوهشی پسادکتری