مدیریت روابط عمومی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

  • خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری ایکنا
  • مدیر روابط عمومی سازمان فعالیتهای قرآنی کشور
  • مدیر روابط عمومی خبرگزاری ایکنا
  • کارشناس روابط عمومی صندوق
  • دبیر کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم صندوق
  • دبیر کارگروه معارف و علوم اسلامی
  • دببیر همایش ها و رخدادهای علمی صندوق

‌‌‌‌

‌‌‌‌