انتشار برنامه زمانی ارزیابی فراخوان RFBR

۰۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۴ اخبار و رویدادها
با توجه به اتمام فراخوان مشترک میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد پژوهش های بنیادین روسیه (RFBR)، برنامه زمانی فرایند ارزیابی این فراخوان منتشر شد.
انتشار برنامه زمانی ارزیابی فراخوان RFBR

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با توجه به اتمام فراخوان مشترک میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد پژوهش های بنیادین روسیه (RFBR) ، برنامه زمانی فرایند ارزیابی این فراخوان به شرح زیر اعلام شد:

بررسی اولیه پروپوزال ها (در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸ تیرماه)

  • در این مرحله کارشناسان صندوق پروپوزال های دریافتی را بررسی کرده و در صورت مشاهده نقص، مراتب را از طریق سامانه طرح های پژوهشی صندوق ( rtms.insf.org ) به استحضار متقاضی طرح می رسانند. در صورتی که طرحی دارای نقص باشد، در سامانه طرح های پژوهشی صندوق، به قسمت "اعلام نقص شده" ارجاع داده می شود.
  • در صورتی که نواقص طرح متقاضی بر طرف شده باشد، در سامانه طرح های پژوهشی صندوق، به قسمت "اصلاح شده" ارجاع داده می شود و تا پایان این مرحله از فرایند ارزیابی، در همین قسمت از سامانه باقی خواهد ماند.
  • آن دسته از طرح هایی که تا پایان این مرحله موارد رفع نقص نشده باشند، به مرحله داوری ارسال نخواهند شد.

تبادل فهرست پروپوزال های دریافت شده در ایران و روسیه با RFBR (در تاریخ ۱۰ تیرماه)

  • در این مرحله آن دسته از پروپوزال هایی که برای صندوق ارسال شده اما در کشور روسیه برای RFBR ارسال نشده باشند، از سامانه طرح های پژوهشی صندوق خارج شده و به مرحله داوری ارسال نخواهند شد.

داوری علمی (در تاریخ ۱۴ تیر ۱۰ مهرماه)

  • داوری علمی طرح های پژوهشی به صورت مستقل و همزمان در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و RFBR انجام می شود.
  • داوری علمی در صندوق، شامل مراحل مختلفی از جمله بررسی اولیه، داوری آنلاین از طریق سامانه صندوق، و جمع بندی می باشد.

تبادل نتیجه داوری با روسیه (در تاریخ ۱۵ مهرماه)

  • در این مرحله صندوق و RFBR فهرست طرح های تایید شده خود را به ترتیب اولویت با یکدیگر تبادل می کنند. چنانچه طرحی در یک کشور در داوری تایید شده باشد اما در کشور دیگر تایید نشده باشد، شانسی برای پذیرش در فراخوان نخواهد داشت.

اعلام نتیجه نهایی (در تاریخ ۶ آبان ماه)

  • نتایج فراخوان به صورت مشترک از طریق سایت صندوق و RFBR اطلاع رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به تعداد بالای طرح های دریافتی، احتمال تمدید بازه داوری و اعلام نتیجه نهایی حداقل به مدت یک ماه، وجود دارد.

کلید واژه ها: ایران و روسیه RFBR صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بنیاد پژوهش های بنیادین روسیه


نظر شما :