با توجه به اهمیت موضوع تمدید شد؛

تمدید فراخوان برنامه حمایت از پژوهش‌های انقلاب زیستی -ایمونوتراپی۲ تا ۱۵ خرداد

۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۷:۲۴ اخبار و رویدادها فراخوان
در این فراخوان از پژوهشگران فعال در حوزه ایمونوتراپی در سه سطح پژوهش‌های توسعه‌ای، طرح‌های پسادکتری و پایان‌نامه‌های دکتری حمایت خواهد شد. در مورد پژوهش‌های توسعه‌ای و طرح‌های پسادکتری محققان می‌توانند پیشنهاده‌های خود را در بازه‌ی زمانی ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ تا ۱۵/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ در سامانه کایپر بارگذاری نمایند. دانشجویان دکتری می‌توانند پیشنهاده‌های رساله‌ی دکتری مصوب خود را از تاریخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ در سامانه کایپر بارگذاری کنند.
تمدید فراخوان برنامه حمایت از پژوهش‌های انقلاب زیستی -ایمونوتراپی۲ تا ۱۵ خرداد

توضیحات فراخوان

ایمونوتراپی پتانسیل درمان تمام سرطان‌ها را دارا است؛ اما میزان اثرگذاری این روش به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. این روش توانایی سیستم ایمنی بدن برای شناسایی، هدف‌گذاری و از‌بین‌بردن سلول‌های سرطانی در اندام‌های مختلف را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، این روش می‌تواند یک پاسخ یکپارچه برای سلول‌های سرطانی شکل گرفته در بخش‌های مختلف بدن را ایجاد کند. بنیاد ملی علم ایران با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری و ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی به منظور شتاب‌دهی به پژوهش‌های حوزه ایمونوتراپی از پژوهشگران این حوزه در قالب فراخوان «ایمونوتراپی -۲» حمایت می‌نماید. در این فراخوان از پژوهشگران فعال در حوزه ایمونوتراپی در سه سطح پژوهش‌های توسعه‌ای، طرح‌های پسادکتری و پایان‌نامه‌های دکتری حمایت خواهد شد. هر عضو هیئت‌علمی می‌تواند یک طرح در هر کدام از سطوح ارسال نماید.

حوزه‌های اولویت‌دار

پژوهش‌های توسعه‌ای: الف) درمان‌های ترکیبی ایمونوتراپی با روش‌های دیگر درمان سرطان برای استفاده در کارآزمایی بالینی، ب) توسعه محصول بیوسیمیلار واکسن درمانی سرطان، پ) ایمونوتراپی سرطان مبتنی بر پلت‌فرم‌های سلول‌های مهندسی ژنتیک شده. مشروح RFP ها در وبگاه بنیاد ملی علم ایران قابل مشاهده است.

طرح‌های دکتری و پسادکتری: تمامی رساله‌های دکتری و طرح‌های پسادکتری در حوزه ایمونوتراپی در این فراخوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت اما طرح‌هایی که در راستای ده موضوع زیر باشند از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود: الف) توسعه سلول‌درمانی‌های مبتنی بر γδ T cells ، ب) طراحی مدارهای منطقی، کلیدهای ایمنی، درمان‌های ترکیبی برای ساخت سلول درمانی یا ویروس درمانی با قابلیت کنترل عملکرد، تکثیر و ایمنی‌زایی، پ) سلول درمانی برای تومورهای جامد، ت) طراحی هوشمند درمان‌های ترکیبی ایمونوتراپی با روش‌های دیگر درمان سرطان برای استفاده در کارآزمایی بالینی، ث) درمان مبتنی بر آنتی بادی‌های IgM ، ث) توسعه وکتور‌های نوین برای مهندسی ژنوم سلول/ویروس‌درمانی، ج) مهندسی TCR برای سلول درمانی، چ) واکسن‌های سرطان مبتنی بر mRNA ، ح) پیش بینی نئوآنتی ژن‌های سرطانی و درمان‌های مبتنی بر آن، خ) توسعه‌ی فرآورده‌های ایمونوتراپی سلولی "آلوژنیک" از طریق مهندسی ژنتیک. مشروح اولویت‌های رساله‌ها و پسادکتری در وبگاه بنیاد ملی علم ایران قابل مشاهده است.

واجدین شرایط

  • پژوهش‌های توسعه‌ای: مجری اصلی طرح در این فراخوان حتماً باید یک نفر و عضو هیات علمی دانشگاه باشد.
  • طرح‌های پسادکتری: مسئول طرح در دوره‌ی پسادکتری باید حتماً عضو هیات علمی دانشگاه یا مراکز پژوهشی-تحقیقاتی کشور باشد. مسئول طرح باید دارای مرتبه‌ی علمی حداقل دانشیار در رشته‌ی مرتبط با پروپوزال ارائه شده باشد. چنانچه مسئول محترم طرح پسادکتری واجد رتبه‌ی استادی باشد می‌تواند یک طرح پسادکتری فعال در بنیاد ملی علم ایران داشته‌باشد و همزمان برای فراخوان ایمونوتراپی (۲) هم یک طرح پسادکتری ارسال نماید اما چنانچه مسئول محترم طرح پسادکتری واجد مرتبه‌ی دانشیاری باشند در صورتی که یک طرح پسادکتری فعال در بنیاد ملی علم ایران داشته‌باشند نمی‌توانند طرح پسادکتری دیگری برای فراخوان ایمونوتراپی (۲) ارسال کنند. در زمان ثبت تقاضای پژوهشی نباید بیشتر از پنج سال از زمان فراغت از تحصیل پژوهشگر پسادکتری گذشته باشد. پژوهشگر حداقل سه مقاله JCR با ضریب تاثیر بالای یک در سال منتهی به ثبت درخواست داشته‌باشد (برای بررسی دقیق‌تر به دستورالعمل‌های بنیاد ملی علم ایران مراجعه فرمایید.)
  • رساله‌های دکتری: دانشجوی دکتری آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشد. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا ثبت پیشنهاده‌ی تحقیقاتی در سایت بیشتر از یک سال نگذشته باشد. بیشتر از سه سال تحصیلی از زمان شروع دوره‌ی دکتری دانشجو نگذشته باشد. استاد راهنما حداکثر یک طرح دکتری خاتمه نیافته در بنیاد ملی علم ایران داشته‌باشد. لازم به ذکر است که پژوهشگر باید نسخه نهایی از پیشنهاده را که در دانشگاه تصویب شده برای فراخوان ارسال نماید.

تاریخ فراخوان

در مورد پژوهش‌های توسعه‌ای و طرح‌های پسادکتری محققان می‌توانند پیشنهاده‌های خود را در بازه‌ی زمانی ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ تا ۱۵/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ در سامانه کایپر بارگذاری نمایند. دانشجویان دکتری می‌توانند پیشنهاده‌های رساله‌ی دکتری مصوب خود را از تاریخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ در سامانه کایپر بارگذاری کنند.

فایل‌های پیوست

گزارش احصاء اولویت‌ها

فرم پروپوزال پژوهش‌های توسعه‌ای

فرم پروپوزال طرح‌های پسادکتری

فرم پروپوزال رساله‌های دکتری

RFP های هدف حمایت پژوهش‌های توسعه‌ای

موضوعات اولویت حمایت طرح‌های پسادکتری و رساله‌های دکتری

فرم معرفی پسادکتری

سقف مبلغ حمایت

از طرح‌های توسعه‌ای منتخب (دو تا هشت طرح) که دقیقاً در چهارچوب موضوعی چهار RFP اعلام شده‌باشند تا سقف سه میلیارد تومان حمایت خواهد شد.

در فراخوان ایمونوتراپی برای حمایت از طرح‌های پسادکتری (تا بیست طرح) با موضوع ایمونوتراپی (با اولویت طرح‌هایی که در راستای ده RFP ) مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به پژوهشگر گرامی و ۲۵ میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به استاد محترم مسئول طرح پرداخت خواهد شد. همچنین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان گرنت اجرای طرح به استاد میزبان جهت تامین مواد آزمایشگاهی پرداخت خواهد شد.

در فراخوان ایمونوتراپی (۲) برای حمایت از رساله‌های دانشجویان دکتری (تا بیست طرح) با موضوع ایمونوتراپی (با اولویت طرح‌هایی که در راستای ده RFP ) مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان به دانشجو به عنوان هزینه‌ی نیروی انسانی، همچنین مبلغ ۳۰ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای تامین ملزومات پژوهش به استاد محترم راهنما پرداخت خواهد شد.

مسئول پاسخگویی

پژوهشگران می‌توانند از طریق ارسال تیکت در سامانه کایپر، سؤالات و ابهامات خود را با خانم دکتر مرادی دبیر اجرایی فراخوان مطرح، یا با شماره ثابت ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۴۰ تماس حاصل نمایند. همکاران ما در تمامی روزهای کاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ پاسخگو خواهند بود. پژوهشگران محترم همچنین می‌توانند سوالات خود را در گروه‌ فراخوان ایمونوتراپی در پیام رسان بله و گروه فراخوان ایمونوتراپی در پیام رسان تلگرام مطرح نمایند. ‌

 

 

علاقمندان می‌توانند اخبار و رویدادهای صندوق را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنند:

 کانال بنیاد ملی علم ایران در بله: https://ble.ir/insf_pr

 کانال بنیاد ملی علم ایران در تلگرام: https://t.me/insf_pr
 صفحه بنیاد ملی علم ایران در اینستاگرام

کلید واژه ها: ایمونوتراپی (2) بنیاد ملی علم ایران


نظر شما :