همراه با کافه علم و فناوری؛

شش کلان‌روند که دهه‌های آینده را شکل خواهند داد

خلاصه روند ۲۰۵۰
کلان‌روندها تحولات بلندمدت و با اهمیت جهانی هستند - برای مثال، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی یا پیری جامعه. آن‌ها چالش‌های بزرگی برای سیاست، جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کنند، اما اغلب فرصت‌های بزرگی را نیز ارائه می‌دهند.
شش کلان‌روند که دهه‌های آینده را شکل خواهند داد

‌‌‌‌‌‌‌دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ------------زمان مطالعه ۲ دقیقه‌‌‌‌‌‌‌

کلان‌روندها تحولات بلندمدت و با اهمیت جهانی هستند - برای مثال، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی یا پیری جامعه. آن‌ها چالش‌های بزرگی برای سیاست، جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کنند، اما اغلب فرصت‌های بزرگی را نیز ارائه می‌دهند. پیشرفت سریع فناوری بهترین مثال برای این امر است. برای تسلط بر این چالش‌ها و همچنین استفاده از فرصت‌های احتمالی، مهم است که روندهای عمده را در مراحل اولیه تشخیص دهیم. بر این اساس، سیاستگذاران، شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان می‌توانند استراتژی‌های موفقی را برای شکل‌دادن به آینده ای پایدار توسعه دهند.

مؤسسه رولاند برگر نزدیک به دو دهه است که با کلان‌روندها سر‌و‌کار داشته و به‌طور منظم، ارزیابی کلی و به روز از خلاصه روندها ارائه می‌دهد. خلاصه روند رولاند برگر ۲۰۵۰ یک مطالعه روند جهانی است که بر تحولات پایدار و بلندمدت تمرکز دارد.

در این گزارش جدید، شش گرایش عمده در حوزه‌های زیر ارائه شده است: مردم و جامعه، سیاست و حکومت، محیط زیست و منابع، اقتصاد و تجارت، فناوری و نوآوری، و بهداشت و مراقبت. این شش کلان‌روند به طور خلاصه در زیر ارائه شده و به گرایش‌های فرعی تقسیم می‌شوند تا زمینه‌های مربوط به هرکدام روشن شود.

۱- مردم و جامعه

 • جمعیت
 • مهاجرت
 • آموزش‌وپرورش و کار
 • ارزش ها

۲- سیاست و حکومت

 • ریسک‌های جهانی
 • ژئوپلیتیک
 • آینده دموکراسی

۳- محیط زیست و منابع

 • تغییرات آب و هوا و آلودگی
 • تنوع زیستی
 • منابع و مواد خام

۴- اقتصاد و کسب‌وکار

 • تجارت جهانی و زنجیره‌های ارزش
 • تغییر قدرت
 • انرژی
 • دگرگونی
 • چالش بدهی

۵- فناوری و نوآوری

 • ارزش نوآوری
 • فناوری‌های مرزی
 • انسان ها و ماشین‌ها

۶- بهداشت و مراقبت

 • چالش های جهانی بهداشت
 • بهداشت و درمان آینده
 • مراقبت

 

منبع

کلید واژه ها: کلان‌روندها بنیاد ملی علم ایران