برای ارسال نامه‌ همکاری برای فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد» فقط تا دوشنبه ۲۱ اسفند ماه فرصت باقیست

۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۶:۴۲ اخبار و رویدادها
آنچه که در این مرحله از متقاضیان شرکت در فراخوان انتظار می‌رود اعلام آمادگی برای شرکت در فراخوان از طریق ارسال نامه به ایمیل info@insf.org بنیاد ملی علم ایران می‌باشد .
برای ارسال نامه‌ همکاری برای فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد» فقط تا دوشنبه ۲۱ اسفند ماه فرصت باقیست

به گزارش روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF) ، آخرین مهلت ارسال نامه‌های همکاری برای فراخوان «برنامه جامع تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیم، تنش‌های آبی و انرژی با رویکرد سیستمی و تعامل ذینفعان متعدد» تا دوشنبه ۲۱ اسفندماه می‌باشد.

آنچه که در این مرحله از متقاضیان شرکت در فراخوان انتظار می‌رود اعلام آمادگی از طریق ارسال نامه به ایمیل info@insf.org خطاب به آقای دکتر جعفریان معاون پژوهش و فناوری بنیاد ملی علم ایران می‌باشد . در صورت هرگونه سوال می‌توانید با خانم دکتر زهرایی با ایمیل bzahraie@ut.ac.ir مکاتبه نمائید.

گفتنی است گام‌های بعدی در جلسه کارگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلید واژه ها: برنامه جامع تاب‌آوری شهری بنیاد ملی علم ایران


نظر شما :