امضای تفاهم‌نامه سه جانبه در چارچوب حمایت از طرح‌های پژوهشی عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان

فراخوان همکاری برای «طراحی و توسعه برد بیوالکتریک دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی» امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ به مرحله امضا تفاهم‌نامه رسید.
امضای تفاهم‌نامه سه جانبه در چارچوب حمایت از طرح‌های پژوهشی عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF)، فراخوان همکاری برای «طراحی و توسعه برد بیوالکتریک دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی» که چندی پیش به عنوان اولین فراخوان برنامه حمایت از پژوهش عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده بود؛ امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ به مرحله امضا تفاهم‌نامه رسید.

طبق این قرارداد مجری موظف شد که در مدت زمان ۱۸ ماه به طراحی و ساخت ماژول بیوامپدانس ارزیابی ترکیب توده بدنی و پیاده‌سازی نرم‌افزار برای شرکت دانش سالار ایرانیان مبادرت ورزد.

گفتنی است مبلغ حمایت از این پژوهش یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بنیاد ملی علم و ۲۰ درصد مبلغ توسط شرکت متقاضی پرداخت خواهد شد.


نظر شما :