۱۲ دانشگاه برتر در برنامه پسادکتری ویژه همکاری می‌کنند

۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱ اخبار و رویدادها
پسا دکتری ویژه برنامه جدیدی است که در سال جاری اجرای آن توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور آغاز شد. در این برنامه با ۱۲ دانشگاه برتر کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا شد.
۱۲ دانشگاه برتر در برنامه پسادکتری ویژه همکاری می‌کنند

برنامه پسا دکتری ویژه اکنون در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرحله اجرا قرار دارد. در این برنامه حمایتی بسته‌هایی به محققان تعلق می گیرد تا طرح پژوهشی خود را بر اساس آن پیش برند.

 این بسته‌ها شامل حق التحقیق و پژوهانه ای برای فعالیت های پژوهشی و سفرهای علمی است که در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد. از سویی بر اساس تفاهم نامه با مراکز علمی افراد برجسته و دارای صلاحیت که عملکرد درخشانی در این دوره دارند، جذب دانشگاه می‌شوند.

صندوق در سال‌های فعالیت خود همواره سعی در گسترش چتر حمایتی خود از پژوهشگران و محققان کشور دارد بنابراین با افزودن بسته‌های حمایتی به برنامه‌های خود در این مسیر قرار گرفته است. در سال جاری نیز گرنت‌های متنوعی  در لیست برنامه‌های صندوق قرار گرفت که اجرای آنها حمایت بیشتری را از محققان به دنبال دارد.

کلید واژه ها: پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طرح های پژوهشی دانشگاه های برتر


نظر شما :