نتایج سومین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC) اعلام شد

در این فراخوان از ۱۲۳ پیشنهادیه مشترک محققان ایرانی و چینی در سه زمینه آلودگی هوا، تغییرات اقلیم و سلامت، پزشکی و امنیت آب پس از ارزیابی از سوی بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین، تعداد ۱۴ طرح پذیرفته شد.
نتایج سومین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC) اعلام شد

به گزارش روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF)، نتایج سومین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC ) اعلام شد.

در این فراخوان از ۱۲۳ پیشنهادیه مشترک محققان ایرانی و چینی در سه زمینه آلودگی هوا، تغییرات اقلیم و سلامت، پزشکی و امنیت آب پس از ارزیابی از سوی بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین، تعداد ۱۴ طرح پذیرفته شد.

پروپوزال های دریافتی در این فراخوان پس از بررسی اولیه، وارد مرحله داوری علمی در هر دو کشور شد و سپس نتایج داوری‌ها در کمیته‌های موضوعی متشکل از اعضای کارگروه‌های تخصصی بنیاد و سایر اساتید مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی علمی انجام شده در بنیاد بر اساس شاخص‌هایی همچون: نتایج داوری‌ها؛ ضرورت حضور مجریان خارجی و ارزش‌افزوده برای کشور مانند تخصص پژوهشگران، امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی؛ توانمندی مجری و همکاران؛ اهمیت موضوع از دیدگاه ملی؛ خروجی‌های طرح؛ کیفیت پروپوزال می‌پذیرد.

در نهایت پس از تبادل نتایج ارزیابی بین دو سازمان، تعداد ۱۴ طرح مورد تصویب نهایی قرار گرفت و در پورتال بنیاد اعلام گردید. یادآور می‌شود جلسات کمیته‌های ارزیابی برای تعیین بودجه و تعهدات طرح‌های مصوب با حضور متقاضیان طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

خاطرنشان می‌سازد باتوجه‌به رقابتی بودن این فراخوان و به دلیل محدود‌بودن تعداد طرح‌های قابل‌پذیرش و همچنین لحاظ‌نمودن نتایج ارزیابی دو کشور در جمع‌بندی نهایی، برخی از پیشنهادیه‌ها با وجود کیفیت علمی بالا و نتایج داوری مثبت در بنیاد در اولویت نهایی حمایتی قرار نگرفته است.

کد طرح‌های پذیرفته شده به شرح ذیل است:

۴۰۲۱۲۷۸

۴۰۲۱۵۳۸

۴۰۲۱۶۱۳

۴۰۲۱۳۲۸

۴۰۲۱۴۶۴

۴۰۲۱۵۹۰

۴۰۲۱۴۳۰

۴۰۲۱۲۶۱

۴۰۲۱۴۴۴

۴۰۲۱۵۴۵

۴۰۲۱۴۶۱

۴۰۲۱۶۰۴

۴۰۲۱۵۸۲

۴۰۲۱۳۸۴ ‌‌


نظر شما :