اصلاح دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۰۴ اخبار و رویدادها
فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسادکتری در بنیاد ملی علم ایران از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت
اصلاح دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری
به گزارش روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF)، با عنایت به رسالت بنیاد ملی علم ایران مبنی بر حمایت موثر از پژوهشگران جامعه، بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری در جلسه ۲۱۳ کمیته تخصصی به شرح زیر اصلاح گردید.
" در مورد دستورالعمل حمایت از طرح‌های پسادکتری بنیاد ملی علم ایران در مورد شرایط پژوهشگر که فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسا دکتری در صندوق ۳ سال ذکر شده است مقرر شد این فاصله تا ۵ سال افزایش یابد. مشروط بر اینکه در این سال‌ها پژوهشگر متقاضی، فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد."
 

کلید واژه ها: پسادکتری


نظر شما :