با حضور داورانی از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر حاکمیتی؛

دومین جلسه دفاع از تقاضای پژوهشی شرکت دانش بنیان برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دومین جلسه دفاع از تقاضای پژوهشی شرکت دانش‌بنیان در حوزه مالی و بانکی با حضور داورانی از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر حاکمیتی برگزار شد.
دومین جلسه دفاع از تقاضای پژوهشی شرکت دانش بنیان برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دومین جلسه دفاع از تقاضای پژوهشی شرکت دانش‌بنیان در حوزه مالی و بانکی با حضور داورانی از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر حاکمیتی برگزار شد.

در این جلسه که در راستای سلسله جلسات داوری برنامه حمایت از پژوهش‌های عمیق شرکت‌های دانش بنیان است؛ شرکت دانش‌بنیان تقاضای پژوهشی خود را در حضور داوران ارائه نمود.

این تقاضای پژوهشی که در آن شاخص‌های پرریسک بودن، نسل جدید بودن، نبودن دانش فنی آن در ایران و راهبردی بودن لحاظ شده بود مورد ارزیابی داوران قرار گرفت. یکی از راهبردهای صندوق در اجرای این برنامه، چابکی و مدیریت سریع تقاضاهای پژوهشی است. طبق زمان‌بندی، این طرح در تاریخ ۲۸ خردادماه در سامانه کایپر ثبت شده بود و رأس یک ماه در تاریخ ۲۸ تیرماه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.

کلید واژه ها: دانش شرکت دانش دانش بنیان پژوهشی تقاضای پژوهشی تقاضای بنیان شرکت دانش بنیان شرکت داوری


نظر شما :