کود زیستی راندمان باغ‌های پسته را افزایش داد

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۱ اخبار و رویدادها
محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان نوعی کود بیولوژیک تولید کردند که راندمان گیاه را در تنش خشکی، شوری و کمبود عناصر غذایی افزایش می‌دهد.تحقیقات آنها روی باغات پسته بود اما می‌توان از این کود برای سایر گیاهان نیز استفاده کرد.پس می‌توان این کود را جایگزین کودهای شیمیایی کرد و اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش داد.
کود زیستی راندمان باغ‌های پسته را افزایش داد

به گزارش مرکز روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران INSFکم بودن میزان تولید در هکتار باغ‌های پسته، استفاده زیاد از کودهای شیمیایی و پایین بودن کارایی آنها پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان را به سمت تولید این کود بیولوژیک پیش برد.

مهدی سرچشمه پور درباره این پروژه که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است، گفت: در این کود از قارچ میکوریز دارای بالاترین راندمان استفاده شده است.این قارچ همزیست ریشه گیاه است و از سویی مقاومت گیاه مقابل تنش‌های شوری، خشکی و کمبود عناصر غذایی را افزایش می‌دهد.

در این پژوهش محققان کشور گونه‌هایی از این قارچ که هم زیستی بالایی با ریشه گیاه دارند را پس از غربالگری، ارزیابی کردند و پس از جداسازی بهترین نمونه از آن برای تولید کود مدنظر بهره بردند.

در این پژوهش سه نوع از بهترین و کاراترین کودهای بیولوژیک که شرایط رشد و تغذیه‌ای گیاه پسته را بهبود می‌بخشد، تهیه شد و سپس تاثیر آنها در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.هر سه کود، راندمان گیاه را افزایش دادند.

در این کودعلاوه بر قارچ میکوریز، کرم‌های خاکی بومی (برای تولید ورمی کمپوست) و نوعی قارچ مولد تولید کمپوست نیز وجود دارد.

بنابراین تولید این کود علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و کاهش واردات کود، موجب کاهش آلودگی‌های زیست محیطی مواد زائد و گام برداشتن در مسیرکشاورزی و توسعه پایدار می‌شود. قارچ‌های تولید کننده کمپوست، کرم‌های خاکی بومی موثر در تولید ورمی کمپوست و قارچ‌های میکوریز بومی موثر بر رشد گیاه در این کود از جمله مهترین و کاراترین آنها هستند، پس این پژوهش گام موثری در رفع برخی از مشکلات به ویژه تسریع تولید کمپوست با استفاده از قارچ‌های کارا در تجزیه بقایای گیاهی‌، ورمی‌کمپوست و تولید مایه تلقیح موثر و تولید کود ارگانیک است و جایگزین مناسبی را برای کودهای شیمیایی پرهزینه و کارایی پایین ارائه می‌دهد.

کلید واژه ها: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پسته طرح های پژوهشی


نظر شما :