یکصدمین جلسه کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم تشکیل شد.

۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۰ اخبار و رویدادها
به گزارش مرکز روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد ملی علم ایرانINSF)، صبح امروز با حضور دکتر ایمان افتخاری، رئیس صندوق؛ «یکصدمین جلسه کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم» برگزار گردید.
یکصدمین جلسه کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم تشکیل شد.

در این نشست که با حضور روسا، اعضا، دبیران سابق و پیش کسوت پژوهشی کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم برگزار شد؛ گزارشی مختصر از عملکرد کارگروه به حاضرین ارائه شد.

کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم صندوق با توجه به جایگاه ممتاز و شایان توجه علوم انسانی در سال 1382تاسیس شد. این کارگروه متشکل از استادان و اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که هر کدام ، عهده دار بررسی طرح های پژوهشی دارای ایده های مرتبط می باشند.

در این کارگروه بررسی طرح های پژوهشی براساس حوزه های الویت دار و با بهره گیری از تاکیدهای اسناد بالا دستی انجام می گیرد و تا کنون بیش 1300 طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

درانتهای این مراسم از روسای پیشین کارگروه و دبیران ادوار گذشته توسط رئیس صندوق با اهدای لوح، تقدیر شد.

کلید واژه ها: کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم دکتر ایمان افتخاری طرح های پژوهشی


نظر شما :