از سوی صندوق؛

اعلام نتایج فراخوان طرح های بین الملل در فراخوان مشترک INSF و NSFC

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۶ اخبار و رویدادها
نتایج دومین فراخوان مشترک صندوق (INSF) و بنیاد(NSFC) در سه حوزه علوم زمین، شیمی و فیزیک اعلام شد.
اعلام نتایج فراخوان طرح های بین الملل در فراخوان  مشترک INSF و NSFC

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) نتایج دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد ملی علوم طبیعی چین اعلام گردید.

در این فراخوان از ۲۱۳ پیشنهادیه مشترک محققان ایرانی و چینی در در سه حوزه علوم زمین، شیمی و فیزیک پس از ارزیابی از سوی صندوق و بنیاد تعداد ۱۳ طرح پذیرفته شده است.

یادآور می شود جلسات کمیته های ارزیابی برای تعیین بودجه و تعهدات طرح های مصوب با حضور متقاضیان محترم در طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن متعاقباً اعلام می گردد.

خاطر نشان می سازد با توجه به رقابتی بودن این فراخوان و بدلیل محدود بودن تعداد طرح های قابل پذیرش و همچنین لحاظ نمودن نتایج ارزیابی دو کشور در جمع بندی نهایی، برخی از پیشنهادیه ها با وجود کیفیت علمی بالا و نتایج داوری مثبت در صندوق در اولویت نهایی حمایتی قرار نگرفته است. امید است در فرصت های بعدی در فراخوان های بین المللی و یا داخلی، طرح های جنابعالی مورد پذیرش و حمایت مالی صندوق قرار گیرد.

روند بررسی و ارزیابی طرح‌ها:

این فراخوان پس از بررسی اولیه و تعیین داوران تخصصی به طور همزمان برای هر طرح داوری در دو کشور صورت گرفت است. سپس نتایج داوری های صندوق در کمیته های موضوعی متشکل از اعضای کارگروه های تخصصی صندوق و سایر اساتید مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین این ارزیابی بر اساس شاخص هایی همچون: الف) نتایج داوری ها، ب) ضرورت حضور مجریان خارجی و ارزش افزوده برای کشور مانند تخصص پژوهشگران، امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی، ج) توانمندی مجری و همکاران د) اهمیت موضوع از دیدگاه ملی، ه) خروجی های طرح و) کیفیت پروپوزال صورت پذیرفته است. در نهایت پس از تبادل نتایج ارزیابی بین دو سازمان، تعداد ۱۳ طرح مورد تصویب نهایی قرار گرفت که در پورتال صندوق اعلام گردید.

کد طرح های پذیرفته به شرح زیر است.

۴۰۱۳۰۸۶ ۴۰۱۳۰۹۷
۴۰۱۲۷۱۳ ۴۰۱۲۹۷۰
۴۰۰۶۳۲۰ ۴۰۱۲۸۱۷
۴۰۱۲۹۷۳ ۴۰۱۳۰۴۰
۴۰۱۲۷۱۱ ۴۰۱۲۸۲۴
۴۰۰۶۳۱۰  ۴۰۱۳۰۳۷
۴۰۱۲۷۷۵  

 


نظر شما :