برشور معرفی صندوق

۰۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۹:۱۹ اخبار و رویدادها

برنامه‌های حمایتی و کارگروه‌های صندوق را می توانید از اینجا مشاهده کنید.

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: نانو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور