طراحی، ساخت وکاربرد راکتور نوری نانو هیبریدی هدفمند جدید برای سنتز ترکیبات اولیه فعال دارویی به روش جفت شدن

۰۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۷ اخبار و رویدادها
طرح طراحی، ساخت وکاربرد راکتور نوری نانو هیبریدی هدفمند جدید برای سنتز ترکیبات اولیه فعال دارویی به روش جفت شدن توسط وحید خاکی زاد در سال ۱۴۰۰ خاتمه یافته است.
طراحی، ساخت وکاربرد راکتور نوری نانو هیبریدی هدفمند جدید برای سنتز ترکیبات اولیه فعال دارویی به روش جفت شدن

چکیده طرح

این طرح پژوهشی به طراحی، ساخت و کاربرد نمونه ای جدید از راکتورهای نوری نانو هیبریدی هدفمند بر پایه فلزات مختلف برای اولین بار می پردازد. لایه نشانی و ذره نشانی نانو ذرات به صورت هیبریدی بر روی بخشی از راکتور نوری-اکسایشی طراحی شده به منظور سنتز ترکیبات اولیه فعال دارویی مد نظر می باشد. با استفاده از آنالیزهای پیشرفته SEM ، TEM ، HR-TEM ، AFM ، TG ، DTG ، XRD ، EDAX ، BET ، XPS ، UV ، IR و تکنیک پیشرفته Mapping سطح موثر طراحی و ساخته شده در راکتور را بررسی کرده و در ادامه با استفاده از داده های طیفی پیشرفته از جمله : NMR, CHN, Mass, FT-IR به بررسی ساختار محصولات فعال دارویی تولید شده به روش جفت شدن پرداخته خواهد شد. به دلیل ساختار ویژه راکتور و سطح موثر آن، در این طرح برای اولین بار محصولات فعال دارویی بر پایه واکنش جفت شدن به صورت تک مرحله ای سنتز خواهند شد. این روش را می توان به عنوان روشی سبز، محیط دوست و کاملاً اقتصادی در نظر گرفت زیرا سطح موثر راکتور غیر قابل تخریب و خود تمیز شونده می باشد و تکرار پذیری بالای آن موجب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد. ضمناً جایگزینی چندین مرحله ی سنتزی به صورت تک مرحله ای (تک ظرفی) به لحاظ زمانی، اقتصادی و بازده محصولات بسیار مورد توجه خواهد بود

اهداف

۱) ساخت راکتور نوری نانو هیبریدی جدید هدفمند

۲) سنتز نانو مواد هیبریدی چند کاره

۳) سنتز ترکیبات فعال دارویی

۴) انجام تغییر و تبدیل گروه های عاملی با بکارگیری سیستم طراحی شده

۵) معرفی روش عمومی جدید و سازگار با محیط زیست برای انجام واکنش های جفت شدن

۶) دستیابی به دانش لازم جهت طراحی نظام مند، هدفمند و کسب توان قدرت پیشگوئی و پیش بینی در خصوص نانو مواد هیبریدی

شرح طرح و دستاوردها به زبان مردمی

در این طرح پژوهشی سیستم نانو هیبریدی هدفمندی بر پایه فلزکبالت طراحی و برای اولین بار ساخته شده است همان طور که می دانیم، نانو فناوری عبارت است از مهندسی هدفمند مواد در ابعاد کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر جهت رسیدن به خواص و کاربردهایی که وابسته به اندازه ذره می‌باشد. وقتی ابعاد مواد در محدوده نانو باشد، بدلیل بالا بودن سطح تماس عملکرد کاتالیست در زمان بسیار کوتاه و با قدرت بالایی صورت می‌گیرد. با نانو شدن ذرات نسبت سطح به حجم افزایش پیدا می‌کنددر نتیجه این افزایش سطح، واکنش پذیری نانو ذرات بیشتر از مواد معمولی می‌شود. پس ازطراحی این کاتالیست و لایه نشانی و ذره نشانی کبالت به صورت هیبریدی بر روی نانو کاتالیست طراحی شده از آن در یک سیستم جدید برای سنتز ترکیبات اولیه فعال دارویی استفاده شدلازم به ذکر است در این پروژه اقدام به سنتز دی آریل سولفیدهای متقارن و نامتقارن که در ساخت ترکیبات اولیه فعال دارویی بسیار پر اهمیت و کاربردی هستند، شده است. در ادامه، با استفاده از آنالیزهای پیشرفته ای همچون SEM ، TEM ، HR-TEM ، TG ، DTG ، XRD ، EDAX ، BET ، UV ، IR و تکنیک پیشرفته mapping سطح موثر کاتالیست ساخته شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از داده های طیفی پیشرفته از جمله: NMR, CHN, Mass, FT-IR به بررسی ساختار محصولات فعال دارویی تولید شده به روش جفت شدن پرداخته شد.سیستم ارایه شده دارای مزیت های متنوعی برای سنتز سولفید های آروماتیک متقارن و نامتقارن می باشد از جمله: الف) استفاده از مواد اولیه و معرف های ارزان، دردسترس، باسمیت کم و پایدار دراتمسفر معمولی، ب) سادگی انجام واکنش ها، جداسازی راحت و راندمان های قابل قبول محصولات مورد نظر، ج) سنتز سولفیدهای آروماتیک در مقیاس بالا، د) سازگاری شرایط واکنش ها با محیط زیست و قابل کاربرد در مراکز پژوهشی و صنعتی، ه) تطابقت روش ها با اصول شیمی سبز. به دلیل مزیت های ذکر شده، این سیستم ارایه شده میتواند جایگزینی مناسبی برای روش های گزارش شده در سنتز سولفید های آروماتیک می باشند.

کلید واژه ها: نانو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


نظر شما :