نشست خبری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نشست خبری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نشست خبری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۷ اخبار و رویدادها
نشست خبری ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نشست خبری ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.


نظر شما :